3- Schicht Massivholzplatten Laubholz 20 mm


3- Schicht Massivholzplatte Ahorn europ. A/B

3- Schicht Massivholzplatte

Birke A/B

3- Schicht Massivholzplatte Buche ged. A/B

3- Schicht Massivholzplatte

Eiche A/B3- Schicht Massivholzplatte 

Erle A/B

3- Schicht Massivholzplatte

Esche A/B

3- Schicht Massivholzplatte Kernbuche ged. A/B

3- Schicht Massivholzplatte

Kirschbaum europ. A/B